E-mail disclaimer

E-mail disclaimer

De informatie in e-mails en de eventuele bijlage(n) is vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). En is bij wet beschermd. Als deze mail niet voor u bestemd is, brengt u dan de afzender op de hoogte en verwijder de mail. Het is verboden – en daardoor strafbaar-  als een ander dan de geadresseerde deze informatie gebruikt, publiceert of verspreidt zonder uitdrukkelijke toestemming van de afzender. De afzender is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De e-mails en eventueel bijgevoegde bestanden zijn volgens een standaardprocedure gecontroleerd op computervirussen. Deze controle kan aanwezigheid van malware, zoals virussen, echter niet geheel uitsluiten.

The information contained in e-mails and any attachment(s) is confidential and intended only for the addressee(s). And is protected by law. If this email accidentally reaches you, please inform the sender and remove the mail. It is forbidden - and therefore punishable – if any person other than the recipient, uses, publishes or distributes this information without  explicit consent of the sender. The sender cannot be held liable for damage in connection with risks inherent in electronic message transfer. The sender has taken standard precautions to verify no computer viruses are present in this email or any attachments it may contain. However, the presence of malware, such as viruses, cannot completely be ruled out.


 
 

Postadres

Anker Insurance Company n.v.
Postbus 8002 
9702 KA Groningen
KvK nr. 02078166

Volg ons op

Telefoon

050 520 99 99

E-mail

info@anker.nl

Routebeschrijving

Route via Google Maps

Login
Mijn Anker

Enter your username and password here in order to log in on the website: